فروشگاه دکتر محمد یاری در خصوص انتقادات و پیشنهادات شما استقبال خواهد کرد . هرگونه شکایت و یا انتقادی از این مرکز داشتید می توانید فرم زیر را تکمیل نموده و کارشناسان ما موارد گفته شده را بررسی خواهند کرد و در برطرف کردن مسئله اقدام خواهند نمود. 

از ملاقات شما خوشحال میشویم

آدرس: شهر کرج، کرج ، مهرشهر، کمربندی گلستان، نبش خیابان 210 شرقی، پلاک 614- کدپستی 3185837541